Informații generale

Perioada de înscriere

Admiterea de toamna va avea in perioada  7 - 12 septembrie 2017.

Pentru învăţământul la distanţă perioada de înscriere a candidaţilor este 12 - 22 septembrie 2017.

Metodologie

Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2017 - 2018

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
- nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
- nota la o altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formular.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă;
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxăpentru înscriere (orfani de ambii părinţi, proveniţi de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.

 

Site dedicat admiterii

Informaţii complete despre admitere veţi găsiaici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acel site dedicat admiterii la USAMV Iaşi se vor publica şi rezultatele de la admitere, de obicei în aceeaşi zi în care se încheie înscrierile.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?