Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2017 va fi 12-21 iulie 2017, iar pentru sesiunea din septembrie, 7-12 septembrie 2017.

Tineri români

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare (aprobate)
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 138 60
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 50 20
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 90 42
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 25 5
Total Agricultură 303 127
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 96 50
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 40 15
Total Horticultură 136 65
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 65 35
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 42 30
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 43 30
Total Zootehnie 150 95
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 106 52
Medicină veterinară
(limba engleză)
- 50
Total Medicină Veterinară 106 102
Total general 695 389Tineri rromi

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare (aprobate)
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură - -
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură - -
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 1 -
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie - -
Total Agricultură 2 0
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 1 -
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului - -
Total Horticultură 1 0
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie - -
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 1 -
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 -
Total Zootehnie 2 0
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 1 -
Medicină veterinară
(limba engleză)
- -
Total Medicină Veterinară 1 0
Total general 5 0Tineri români de pretutindeni

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare (aprobate)
cu bursă fără bursă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 3 6
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 1 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 3 6
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 1 2
Total Agricultură 8 16
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 2 3
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 1 2
Total Horticultură 3 5
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 1 3
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 2 2
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 2 2
Total Zootehnie 5 7
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 4 5
Medicină veterinară
(limba engleză)
- -
Total Medicină Veterinară 4 5
Total general 20 33Tineri din diaspora (Admiterea se organizează de MEN)

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare (aprobate)
buget
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 1
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură -
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole -
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 1
Total Agricultură 2
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 1
Total Horticultură 2
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 1
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare -
Total Zootehnie 2
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 2
Medicină veterinară
(limba engleză)
-
Total Medicină Veterinară 2
Total general 8

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?