Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2019, va fi 15-26 iulie 2019.

Înscrierea candidaţilor la domeniul Medicină veterinară, la admiterea din sesiunea iulie 2019, va fi în perioada 15-25 iulie 2019. Testul grilă se va desfăşura în data de 26 iulie 2019.

Facultate Domeniu Specializare Număr de locuri TOTAL
Buget Taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 140 60 200
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 50 25 75
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 90 50 140
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 25 5 30
Total Agricultură 305 140 445
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 90 58 148
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 35 20 55
Biotehnologii agricole Biotehnologii agricole 30 20 50
Total Horticultură 155 98 253
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 70 25 95
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 50 30 80
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 50 30 80
Total Zootehnie 170 85 255
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 110 55 165
Medicină veterinară (limba engleză) - 50 50
Total Medicină Veterinară 110 105 215
Locuri pentru absolvenţi de licee din mediul rural 25 - 25
Locuri destinate formării cadrelor didactice 2 - 2
Locuri pentru rromi 3 2 5
Locuri pentru tineri români de pretutindeni (cu bursă) 30 - 30
Locuri pentru tineri români de pretutindeni (fără bursă) 50 10 60
Locuri pentru cetăţeni străini - cont propriu valutar - 25 25
TOTAL GENERAL 850 465 1315

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?