Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2018, va fi 12-21 iulie 2018, iar pentru sesiunea din septembrie, 6-11 septembrie 2018.

Înscrierea candidaţilor la domeniul Medicină veterinară, la admiterea din sesiunea iulie 2018, va avea loc în perioada 12-20 iulie 2018, iar pentru sesiunea din septembrie, în perioada 6-11 septembrie 2018. Testul grilă se va desfăşura în data de 21 iulie, respectiv 12 septembrie 2018 (după caz).

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare pentru români Cifre de şcolarizare pentru românii de pretutindeni
Domenii prioritare de dezvoltare Absolvenţi licee rural cu bursă fără bursă
buget cu taxă buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 137+1** 30 8 2 5 3
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 52 15 1 1 1 1
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 95+1** 20 1 1 4 3
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 25 2 - - 2 1
Total Agricultură 309+2** 67 10 4 12 8
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 95+1* 30 5 1 4 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 42 5 - - 2 1
Total Horticultură 137+1* 35 5 1 6 2
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 66 15 4 2 3 1
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 43 25 1 1 3 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 45+1* 25 - - 3 1
Total Zootehnie 154+1* 65 5 3 9 3
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 107+1* 45 3 2 8 2
Medicină veterinară (limba engleză) - 50 - - - -
Total general 707+3*+2** 262 23 10 35 15
Total general pe universitate 1057

*locuri pentru rromi; **locuri destinate formării cadrelor didactice 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?