Acte necesare

Acte necesare înscrierii

Înscrirea la concurs se face pe bază de cerere, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

  • » diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia) - ambele în original;
  • » suplimentul la diplomă/foaia matricolă de la facultatea absolvită, în original;
  • » certificatul de naştere - în copie şi original;
  • » copia actului de identitate;
  • » patru fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
  • » chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs;
  • » actele doveditoare numai pentru acei candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concurs (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie; scutirea de plata taxei de înscriere se acordă numai pentru o singură specializare;
  • » atestatul de comunicare într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?