Condiții de admitere

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor la USAMV Iaşi, la programele de studii din domeniile: Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Zootehnie şi Biologie, se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:
1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Admiterea candidaţilor la domeniul Medicină veterinară se face prin concurs, pe baza următoarelor probe:
1. Test grilă (N1): 30%
2. Media la examenul de Bacalaureat (N2): 70%

Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe baza de cerere, în limita locurilor aprobate de Senat, ca studenţi în regim cu taxă.

Candidaţii la admitere în învăţământul universitar de licenţă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României şi absolvenţi ai instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior sau din Federaţia Statelor Elveţiene.

Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii, dar poate fi admis numai la un singur domeniu pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.

Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular, cu diplomă de licenţă/absolvire, pot urma un al doilea domeniu pe locuri cu taxă sau fără taxă, după caz, în urma admiterii, în funcţie de perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat, pe care au obligaţia să o declare la înscriere şi să certifice printr-o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare.

Locurile pentru cel de-al doilea domeniu se obţin de către studenţi/absolvenţi prin procesul de admitere, astfel:

  • 1. locurile finanţate de la bugetul de stat se iau din cifra de şcolarizare alocată universităţii de către Ministerului Educaţiei Naţionale
  • 2. locurile în regim cu taxă se iau din locurile cu taxă propuse de Senatul universităţii şi apobate de MEN pentru admiterea din anul respectiv.

 

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR

  • Candidaţii care au obţinut performanţe deosebite la concursuri internaţionale (premiul I, II, III, menţiune sau premii speciale) în timpul studiilor liceale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la două specializări în cadrul numărului de locuri bugetate alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la domenii din universitate corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

Candidaţii care fac parte din categoria menţionată se vor adresa în scris Rectorului Universităţii, care va decide asupra solicitării.

Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau alte concursuri naționale sau internaționale, beneficiază de reducerea cu 2/3 a taxei de înscriere la concurs.

Până la data de 1 octombrie 2019, Universitatea va comunica Ministerului Educaţiei Naţionale listele nominale ale olimpicilor acceptaţi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?