Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 NU se percepe taxă de înscriere.