Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2017 este 12-21 iulie 2017 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi 6-21 iulie 2017 în situaţia înscrierii online, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 7-12 septembrie 2017

 

Facultate Domeniu Specializare Locuri pt. români Locuri pt. tineri români de pretutindeni
buget cu taxă**
Agricultură Agronomie Analiză si diagnoză în agricultură 60+1* 40+1* 8
Expertiza şi evaluarea fondului funciar
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii alternative în agricultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 50+1* 43+1* 8
Management în agricultură
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare 45+1* 5 4
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale 15 10+1* -
TOTAL AGRICULTURĂ 170+3* 98+3* 20
Horticultură Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 105+1* 40+1* 10/1***
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
TOTAL HORTICULTURĂ 105 40+1* 10/1***
Zootehnie Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 100 47+1* 10/1***
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL ZOOTEHNIE 100 47+1* 10/1***
TOTAL GENERAL 375+5* 185+5* 40/2***

    * candidaţi rromi 
  ** pot candida şi absolvenţi de studii de licenţă din UE, SEE şi CE. 
*** total / din care cu bursă

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?