Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2019 este 15-25 iulie 2019.

Proba de interviu se va desfăşura în data de 26 iulie 2019.

Domeniul Programul de studii universitare de masterat Locuri pentru români Locuri pentru tineri români de pretutindeni*
buget taxă buget taxă
Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură 100 40 5 2
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii 15 10 0 0
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare 60 20 5 2
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 75 50 5 2
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Managementul dezvoltării rurale
Management şi audit în agricultură
TOTAL FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 250 120 15/8** 6
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 100 45 10/3** 2
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
TOTAL FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 100 45 10/3** 2
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 100 45 10/4** 2
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL FACULTATEA DE ZOOTEHNIE 100 45 10/4** 2
TOTAL GENERAL 450 210 35/15** 10
*pot candida şi absolvenţi de studii de licenţă din UE, SEE şi CE 
**din care, cu bursă

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?