Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2018 este 12-19 iulie 2018 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi între 5-19 iulie 2018 în situaţia înscrierii online, în ambele situaţii interviul având loc în ziua de 20 iulie 2018. Pentru eventuala admitere din septembrie, perioada de înscriere este 6-11 septembrie 2018

Domeniu Specializare Locuri români Locuri tineri români de pretutindeni
buget cu taxă cu bursă fără bursă
Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură 70 23 1 2
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii 15 5 0 0
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare 45 5 0 0
Siguranţă alimentara şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 55 20 1 2
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Managementul dezvoltării rurale
Management şi audit în agricultură
TOTAL FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 185 53 2 4
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 110 20 1 2
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
TOTAL FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 110 20 1 2
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 105 15 1 2
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL FACULTATEA DE ZOOTEHNIE 105 15 1 2
TOTAL GENERAL 400 88 4 8

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?