Informații generale

Perioada de înscriere

Licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.


Înscrierea candidaţilor
 

Admiterea va avea loc în luna iulie 2024. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024.

În perioada  29.04.2024 - 18.07.2024  este deschisă platforma de preînscriere online, pentru toate programele de studii, din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Ingineria resurselor animale şi alimentare, Biologie şi Medicină veterinară este 8–19 iulie 2024, iar pentru sesiunea din septembrie, 2–5 septembrie 2024.

Programul de lucru pentru înscriere este:
• 08:00 - 16:00 de luni până vineri
• 09:00 - 13:00 pentru sâmbătă şi duminică.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 19 iulie 2024, respectiv 6 septembrie 2024.


După afişarea rezultatelor
 

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei în perioada 20–24 iulie 2024, respectiv 6-10 septembrie 2024.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.

Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

 

Master

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie 2024. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024.

 

Perioada de înscriere a candidaţilor este 20 iunie-11 iulie 2024, iar pentru eventuala admitere din luna septembrie: 2-5 septembrie 2024.

În perioada  29.04.2024 - 18.07.2024  este deschisa platforma de preînscriere online, pentru toate programele de studii, din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (10 iulie, respectiv 04 septembrie 2024).

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00 de luni până vineri şi 09:00 - 13:00 pentru sâmbătă şi duminică

Afişarea rezultatelor pentru studiile de masterat va avea loc în data de 12 iulie 2024, respectiv 6 septembrie 2024.


După afişarea rezultatelor
 

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), în perioada 12-17 iulie 2024, respectiv 6-11 septembrie 2024. Un candidat poate fi înmatriculat la o singură specializare. Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

 

Metodologie

Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2024 - 2025

 

Site dedicat admiterii

Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acel site dedicat admiterii la USV Iaşi se vor publica şi rezultatele de la admitere, de obicei în aceeaşi zi în care se încheie înscrierile.