Informații generale

Perioada de înscriere

Licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEC şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2020. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2020.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Zootehnie, Medicină veterinară şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2020, va fi 13-24 iulie 2020, iar pentru admiterea din septembrie va fi 7-10 septembrie 2020.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Master

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie 2020. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2020.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2020 este 6-19 iulie 2020 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi 6-17 iulie 2020 în situaţia înscrierii online. Eventuala admitere din septembrie va avea loc în perioada 7-10 septembrie 2020.

Proba de interviu se va desfăşura în data de 20 iulie 2020, respectiv în data de 11 septembrie 2020.

 

Metodologie

Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2020 - 2021

 

Site dedicat admiterii

Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acel site dedicat admiterii la USAMV Iaşi se vor publica şi rezultatele de la admitere, de obicei în aceeaşi zi în care se încheie înscrierile.