Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie 2020. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2020.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2020 este 6-19 iulie 2020 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi 6-17 iulie 2020 în situaţia înscrierii online. Eventuala admitere din septembrie va avea loc în perioada 7-10 septembrie 2020.

Proba de interviu se va desfăşura în data de 20 iulie 2020, respectiv în data de 11 septembrie 2020.

» Repartizarea locurilor la admitere, pe domenii şi specializări
  (document aprobat în Consiliul de administraţie)

I. Cifre de şcolarizare pentru români (domenii prioritare)

Domeniul Programul de studii universitare de masterat Nr. locuri
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură 85 25
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii 15 5
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 50 25
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 60 20
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 210 75
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 115 25
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 115 25
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 115 15
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Zootehnie 115 15
TOTAL GENERAL 440 115


 

II. Cifre de şcolarizare pentru tineri români de pretutindeni

Domeniul Programul de studii universitare de masterat Nr. locuri*
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură 4/1** 2
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii - -
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 3/0 2
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 3/0 2
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 10/1** 6
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 4/1** 2
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 4/1** 2
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 4/1** 2
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Zootehnie 4/1** 2
TOTAL GENERAL 18/3** 10

 * - pot candida şi absolvenţii de studii de licenţă din UE, SEE şi CE
** - din care cu bursă
 

III. Număr de locuri pentru cetăţeni străini

Număr de locuri pentru cetăţenii străini pe cont propriu valutar: 10 locuri