Taxe

Taxa de înscriere

Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 NU se percepe taxă de înscriere.

 

Taxa de înmatriculare

- în lucru -

 

Taxe de studii

Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.

Pentru anul universitar 2019-2020 sunt valabile următoarele taxe:

Facultatea Domeniul Specializarea Taxa de studiu
Agricultură Agronomie Agricultură 2.800 lei
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole 3.000 lei
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.550 lei
Protectia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 2.800 lei
Horticultură Horticultură Horticultură 2.800 lei
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 2.800 lei
Biotehnologii Biotehnologii agricole 2.800 lei
Zootehnie Zootehnie Zootehnie 2.800 lei
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 3.000 lei
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 3.550 lei
Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară 5.000 lei
Medicină veterinară
(în limba engleză)
3.500 €


Observaţie: Taxele de studii se achită in 4 (patru) tranşe.