Taxe

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este de 150 lei şi permite înscrierea la toate specializările din cadrul unei facultăţi.

Taxa de înscriere se achită la casieria facultăţii unde vă înscrieţi. Fiecare casierie are un program zilnic de încasări de luni până duminică între orele 8:00 şi 16:00.

Dacă vă veţi înscrie online, veţi plăti taxa prin transfer bancar la unul din următoarele două conturi ce au ca beneficiar USV Iaşi:
   Cod fiscal 4541840
   Cont BRD - RO 39 BRDE 240 SV 60462192400
   Cont Trezoreria Iaşi - RO 44 TREZ 40620F330500XXXX

Important!
În cazul plăţii taxei prin transfer bancar trebuie sa fie menţionate, neapărat, la Detalii plată, următoarele informaţii:
facultatea unde se înscrie candidatul,
numele şi prenumele candidatului.

 

Taxa de înmatriculare

Pentru admiterea în anul universitar 2024/2025 cuantumul taxei de înmatriculare este de 100 lei.

 

Taxe de studii

» Decizie cu privire la taxele de şcolarizare stabilite pentru anul universitar 2023/2024 pentru studiile de licenţă, master şi doctorat + alte taxe

Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.

Pentru anul universitar 2024/2025 sunt valabile următoarele taxe:

Facultatea Domeniul Specializarea Taxa de studiu
Agricultură Agronomie Agricultură 3.500 lei
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole 3.700 lei
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 4.450 lei
Protectia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 3.500 lei
Horticultură Horticultură Horticultură 3.500 lei
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 3.500 lei
Biotehnologii Biotehnologii agricole 3.500 lei
Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Zootehnie Zootehnie 3.500 lei
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 3.700 lei
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 4.450 lei
Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară 6.250 lei
Medicină veterinară
(în limba engleză)
5.500 €


Observaţie: Taxele de studii se achită in 4 (patru) tranşe.