Acte necesare

Acte necesare înscrierii

Înscrirea la concurs se face pe bază de cerere, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

  • » diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia) - ambele în original;
  • » suplimentul la diplomă/foaia matricolă de la facultatea absolvită, în original;
  • » certificatul de naştere - în copie şi original;
  • » copia actului de identitate;
  • » patru fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
  • » atestatul de comunicare într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională.