Taxe

Taxa de înscriere

Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 NU se percepe taxă de înscriere.

Taxa de înmatriculare

- în lucru -

Taxe de studii

Cuantumul taxelor de studiu se stabileste de către Senatul Universităţii, cu minim două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.

Pentru anul universitar 2019/2020 sunt valabile următoarele taxe:

Facultate Domeniu Specializare Taxă de studiu
Agricultură Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în agricultură 2.900 lei
Administrarea afacerilor agricole
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 2.900 lei
Producerea de samânţă şi material de plantat
Tehnologii alternative în agricultură
Tehnologii agricole moderne
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor agricole (2 ani) 3.000 lei
Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale 2.600 lei
Horticultură Horticultură Protecţia plantelor 2.900 lei
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Horticultură ecologică (2 ani)
Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale
Zootehnie Zootehnie Nutriţia şi alimentaţia animalelor 2.900 lei
Reproducţie şi ameliorare genetică
Managementul calităţii produselor agroalimentare
Managementul producţiilor animale
Managementul exploataţiilor în acvacultură


Observaţie: Taxele de studii se achită in 4 (patru) tranşe.