Taxe

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este de 150 lei şi permite înscrierea la toate specializările din cadrul unei facultăţi.

Taxa de înscriere se achită la casieria facultăţii unde vă înscrieţi. Fiecare casierie are un program zilnic de încasări de luni până duminică între orele 8:00 şi 16:00.

Dacă vă veţi înscrie online, veţi plăti taxa prin transfer bancar la unul din următoarele două conturi ce au ca beneficiar USV Iaşi:
   Cod fiscal 4541840
   Cont BRD - RO 39 BRDE 240 SV 60462192400
   Cont Trezoreria Iaşi - RO 44 TREZ 40620F330500XXXX

Important!
În cazul plăţii taxei prin transfer bancar trebuie sa fie menţionate, neapărat, la Detalii plată, următoarele informaţii:
facultatea unde se înscrie candidatul,
numele şi prenumele candidatului.

 

Taxa de înmatriculare

Pentru admiterea în anul universitar 2023/2024 cuantumul taxei de înmatriculare este de 100 lei.

 

Taxe de studii

» Decizie cu privire la taxele de şcolarizare stabilite pentru anul universitar 2023/2024 pentru studiile de licenţă, master şi doctorat + alte taxe

Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.

Pentru anul universitar 2024/2025 sunt valabile următoarele taxe:

Facultate Domeniu Specializare Taxă de studiu
Agricultură Inginerie şi management
în agricultură şi dezvoltare rurală
Management în agricultură 3.625 lei
Administrarea afacerilor agricole
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 3.625 lei
Producerea de samânţă şi material de plantat
Tehnologii alternative în agricultură
Tehnologii agricole moderne
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor agricole (2 ani) 3.750 lei
Horticultură Horticultură Protecţia plantelor 3.625 lei
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Horticultură ecologică (2 ani)
Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale
Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
Zootehnie Nutriţia şi alimentaţia animalelor 3.625 lei
Reproducţie şi ameliorare genetică
Managementul calităţii produselor agroalimentare
Managementul producţiilor animale
Managementul exploataţiilor în acvacultură


Observaţie: Taxele de studii se achită in 4 (patru) tranşe.