Număr de locuri - Învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi organizează concurs pentru învăţământul la distanţă (ID), ciclul de licenţă, la domeniile şi specializările prezentate în tabelul de mai jos.

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor.

Înscrierea candidaţilor se poate face online sau la sediul facultăţii în perioada 8–19 iulie 2024, iar pentru sesiunea din septembrie în perioada 2–5 septembrie 2024.

Înmatricularea candidaţilor va avea loc în perioada 20-24 iulie 2024, respectiv în perioada 6-11 septembrie 2024.

Domeniu Specializare Număr de locuri
(cu taxă)
Durată
Agronomie Agricultură (A) 75 4 ani

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria şi managementul afacerilor agricole (A) 75 4 ani
Horticultură Horticultură (A) 75 4 ani
Zootehnie Zootehnie (A) 50 4 ani

A — acreditată