Număr de locuri - Învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi organizează concurs pentru învăţământul la distanţă (ID), ciclul de licenţă, la domeniile şi specializările prezentate în tabelul de mai jos.

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor.

Perioada de înscriere a candidaţilor este 13-24 iulie 2020, iar pentru eventuala admitere din septembrie perioada este 7-10 septembrie 2020.

Domeniu Specializare Număr de locuri 
(cu taxă)
Durată
Agronomie Agricultură (A) 75 4 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură (A) 75 4 ani
Horticultură Horticultură (A) 75 4 ani
Zootehnie Zootehnie (A) 50 4 ani

A — acreditată