Număr de locuri

Număr de locuri propuse

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.


Înscrierea candidaţilor
 

Admiterea va avea loc în luna iulie 2024. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024.

În perioada  29.04.2024 - 18.07.2024  este deschisă platforma de preînscriere online, pentru toate programele de studii, din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Ingineria resurselor animale şi alimentare, Biologie şi Medicină veterinară este 8–19 iulie 2024, iar pentru sesiunea din septembrie, 2–5 septembrie 2024.

Programul de lucru pentru înscriere este:
• 08:00 - 16:00 de luni până vineri
• 09:00 - 13:00 pentru sâmbătă şi duminică.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 19 iulie 2024, respectiv 6 septembrie 2024.


După afişarea rezultatelor
 

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei în perioada 20–24 iulie 2024, respectiv 6-10 septembrie 2024.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.

Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

 

Domeniu Specializare Români Români de pretutindeni
Domenii prioritare Rural cu bursă fără bursă cu taxă
buget taxă buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 101 30 6 2 4 3 1
Montanologie 20
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
25
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 60 15 1 1 3 3 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 50 20 1 1 5 3 2
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 20 5 - - 1 - -
Total Agricultură 326+2*+3** 70 8 4 13 9 5
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 41 25 2 1 3 2 1
Peisagistică 30
Ingineria mediului Ingineria mediului 20 10 - - 2 2 1
Biotehnologii Biotehnologii agricole 20 20 - - 1 2 1
Total Horticultură 111+1*+1** 45 2 1 43 6 3
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 31 10 2 2 3 2 1
Piscicultură şi acvacultură 20
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 41 20 1 1 3 2 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 41 20 1 - 3 2 1
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 133+1*+2* 50 4 3 9 6 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 97+1*+4** 30 4 2 10 9 3
Medicină veterinară
(limba engleză)
- 70 - - - - -
Total Medicină Veterinară 97+1*+4** 100 4 2 10 9 3
TOTAL GENERAL 667+5*+10** 265 18 10 38 30 14

  *locuri pentru rromi
**locuri pentru absolvenţi proveniţi din sistemul de protecţie socială