Număr de locuri

Număr de locuri aprobate

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEC şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2020. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2020.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Zootehnie, Medicină veterinară şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2020, va fi 13-24 iulie 2020, iar pentru admiterea din septembrie va fi 7-10 septembrie 2020.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

» Repartizarea locurilor la admitere, pe domenii şi specializări
  (document aprobat în Consiliul de administraţie)

I. Număr de locuri pentru români

Domeniu Specializare Domenii prioritare de dezvoltare Absolvenţi licee rural
Buget Taxă Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 84 30 8 2
Montanologie 20
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
25
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 43 15 1 1
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 42 20 1 1
Protecţia consumatorului şi a mediului 40
Biologie Biologie 20 5 - -
Total Agricultură 274 70 10 4
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 42+1* 25 6 1
Peisagistică 34
Ingineria mediului Ingineria mediului 26 10 - -
Biotehnologii Biotehnologii agricole 21 10 - -
Total Horticultură 123+1* 45 6 1
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Zootehnie 28 15 4 2
Piscicultură şi acvacultură 20
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 42 30 1 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 43 30 1 -
Total Zootehnie 133 75 6 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 93+1* 55 3 2
Medicină veterinară (limba engleză) - 50 - -
Total Medicină Veterinară 93+1* 105 3 2
TOTAL 623+2* 295 25 10
TOTAL LOCURI: buget = 650**, taxă= 315

 * - locuri pentru rromi
** - din care, 10 locuri pentru absolvenţii de liceu proveniţi din sistemul de protecţie socială
 

II. Număr de locuri pentru tineri români de pretutindeni

Domeniu Specializare Buget
Cu bursă Fără bursă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 3 1
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 1 1
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 2 1
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie - -
Total Agricultură 5 3
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 1 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 1 1
Biotehnologii Biotehnologii agricole 1 -
Total Horticultură 3 2
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Zootehnie 1 -
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 1 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 1
Total Zootehnie 3 2
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 3 3
Medicină veterinară
(limba engleză)
- -
Total Medicină Veterinară 3 3
TOTAL 14 10


 

III. Număr de locuri pentru cetăţeni străini

Număr de locuri pentru cetăţenii străini pe cont propriu valutar: 10 locuri